Biuro ds. Karier i Współpracy z Gospodarką

 


O nas

Naszym zadaniem jest nadzór nad działaniami w ramach:
- projektów europejskich, w szczególności studenckiej wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) i staży naukowych;
- współpracy z gospodarką celem promocji naszej oferty naukowo-badawczej;
- udzielania pomocy w obszarze nabywania praktyki zawodowej i pozyskania pracy;
- badania losów naszych absolwentów.

PROREKTOR ds. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH i WSPÓŁPRACY z GOSPODARKĄ
dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP
Kompetencje: nadzór nad działaniami w ramach programów europejskich; współpraca z gospodarką; komercjalizacja badań; aktywizacja zawodowa pracowników i studentów; śledzenie losów absolwentów
Dyscyplina: biologia
Specjalność: geobotanika, ochrona przyrody
KONTAKT
tel.: + 48 59 84 05 945
e-mail: z.osadowski@apsl.edu.pl

Nauka / Dydaktyka / Organizacja / Praktyka / Oferta / Usługi 

 

Kierownik Biura
mgr Marzena Łukasik
tel.: + 48 59 84 05 945
e-mail: marzena@apsl.edu.pl
skype: pomeranianuniv

Zakres czynności: (kliknij aby ro/zwinąć)
 1. Reprezentacja Uczelni w kontaktach Biznes-Nauka
 2. Komercjalizacja badań
 3. Obsługa Kolegium Samorządowo-Akademickiego
 4. Obsługa Rady Gospodarczej

 

 

Stanowisko ds. Programów Europejskich
mgr Marlena Moszkowicz
tel.: + 48 59 84 05 936
programy.eu@apsl.edu.pl

Zakres czynności: (kliknij aby ro/zwinąć)
 1. Baza danych o aktualnych programach, stypendiach i fundacjach umożliwiających odbycie studiów lub prowadzenie pracy naukowej za granicą
 2. Pomoc w przygotowaniu wniosku o grant w programach Erasmus +
 3. Koordynacja procedur zawierania umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi
 4. Zagraniczne delegacje przyjeżdżających osób na zaproszenie Rektora AP

 

 

Stanowisko ds. Programów Europejskich
mgr Justyna Ziegert (urlop macierzyński)
tel.: + 48 59 84 05 936
programy.eu@apsl.edu.pl

Zakres czynności: (kliknij aby ro/zwinąć)
 1. Baza danych o aktualnych programach, stypendiach i fundacjach umożliwiających odbycie studiów lub prowadzenie pracy naukowej za granicą
 2. Pomoc w przygotowaniu wniosku o grant w programach Erasmus +
 3. Koordynacja procedur zawierania umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi
 4. Zagraniczne delegacje przyjeżdżających osób na zaproszenie Rektora AP

 

 

Stanowisko ds. Współpracy ze Wschodem
mgr Mirosława Bułka-Maksyśko
tel.: + 48 59 84 05 936
mailto:biurokarier@apsl.edu.pl

Zakres czynności: (kliknij aby ro/zwinąć)
 1. Pomoc przy organizacji kursu języka polskiego dla studentów-cudzoziemców w ramach wymian bilateralnych
 2. Obsługa kancelaryjno-formalna pracowników i studentów w ramach wymian ze Wschodem
 3. Obsługa kancelaryjno-formalna przy opracowywaniu i wdrażaniu Programu Podwójny Dyplom
 4. Reprezentowanie Biura w kontaktach z koordynatorami wymian zagranicznych wschodnich uczelni

 

 

Stanowisko ds. Karier i Współpracy z Gospodarką
mgr Lena Cylupa
tel.: + 48 59 84 05 936
sektor.BR@apsl.edu.pl

Zakres czynności: (kliknij aby ro/zwinąć)
 1. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych
 2. Dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 3. Badanie losów zawodowych absolwentów
 4. Nadzór nad umowami z jednostkami samorządowymi i sektorem biznesowym
 

Akualności

16.09.26| Konferencja: „Doświadczenia, dobre praktyki i nowe technologie energetyczne” »
16.09.06| Mobilne punkty informacyjne - harmonogram na wrzesień »

więcej...

16.09.26| „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na inwestycje proekologiczne, w tym odnawialne źródła energii”. »
16.06.22| „Środa z Funduszami dla osób młodych”. »

więcej...

16.08.18| Studenci AP w Stanach »
16.06.21| Delegacja Akademii Pomorskiej w Kazachstanie »

więcej...

16.06.30| Podsumowanie konferencji “Investing in competitive blue growth - smart and sustainable solutions” »
16.06.28| Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej »

więcej...

 
Galeria
 
 

Kontakt

Kierownik Biura
mgr Marzena Łukasik
tel.: + 48 59 84 05 945
e-mail: marzena@apsl.edu.pl
skype: pomeranianuniv

Stanowisko ds. Programów Europejskich
mgr Marlena Moszkowicz
tel.: + 48 59 84 05 936
programy.eu@apsl.edu.pl

Stanowisko ds. Programów Europejskich
mgr Justyna Ziegert (urlop macierzyński)
tel.: + 48 59 84 05 936
programy.eu@apsl.edu.pl

Stanowisko ds. Współpracy ze Wschodem
mgr Mirosława Bułka-Maksyśko
tel.: + 48 59 84 05 936
miroslawa@apsl.edu.pl

Stanowisko ds. Karier i Współpracy z Gospodarką
mgr Lena Cylupa
tel.: + 48 59 84 05 936
sektor.BR@apsl.edu.pl 

Stanowisko ds. komercjalizacji
lic. Andrzej Mazuruk
tel.: + 48 59 84 05 945
oferta.AP@apsl.edu.pl