Biblioteka Uczelniana

Oferta edukacyjna

Rozwiń wszystkie
 
Nabór chętnych na nową edycję Podyplomowych Studiów "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną"
rozwiń
 
Zapraszamy na kolejną V edycję Podyplomowych Studiów "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną"
prowadzonych przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł magistra lub licencjata. (Uwaga! Potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej - niekonieczne)

Cel studiów: dają kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i innych.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie (w godz. 8.00-16.15).

Rekrutacja: na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

Warunki ukończenia: zaliczenia z oceną, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Opłaty: Opłata rekrutacyjna 30 zł
Opłata za studia: 1200 zł za semestr (3600 zł za całość, można płacić w ratach miesięcznych) oraz 30 zł za świadectwo ukończenia.

Wpłata opłaty rekrutacyjnej:
Wpłaty należy dokonać na konto:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk
62 1240 3770 1111 0000 4068 0604
z dopiskiem: subkonto 249-13, opłata rekrutacyjna EBzTI  

Wymagane dokumenty:
1. Podanie i kwestionariusz (ze strony AP)
2. Odpis dyplomu lub potwierdzone na miejscu ksero
3. 2 zdjęcia legitymacyjne (można dostarczyć osobiście lub listem poleconym z dopiskiem nazwy studiów)
4. Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (30 zł) 

Adres, na który należy wysłać (dostarczyć) dokumenty:
Akademia Pomorska
Biblioteka Uczelniana
Sekretariat
ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk
Podyplomowe Studia "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną"

Kontakt:
Kierownik Studiów
dr Beata Taraszkiewicz
tel. 59 84 05 400
lub Instytut Pedagogiki
tel. 59 84 05 924
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30