Biblioteka Uczelniana

Bibliometria

W Bibliotece Uczelnianej AP sporządzane są analizy bibliometryczne dla pracowników naukowych z afiliacją Akademii Pomorskiej w Słupsku. Analiza bibliometryczna jest przygotowywana w oparciu o Zarządzenie nr R.021.15.15 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku w sprawie zasad opracowania analizy bibliometrycznej zgodnie z Zasadami opracowania przez Bibliotekę Uczelnianą Akademii Pomorskiej w Słupsku analizy bibliometrycznej.

Wypełniony wniosek oraz wykaz publikacji należy złożyć w Oddziale Informacji Naukowej (pok. nr 7) w Bibliotece Uczelnianej.