Biblioteka Uczelniana

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku, Słupsk 11 września 2015 r.

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 11 września 2015 roku zorganizowały IV Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji pod hasłem „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku".

W chwili obecnej, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem nadmiaru informacji (tzw. tsunami informacyjne) informacja wartościowa, dostosowana do potrzeb użytkownika jest niezwykle cenna i wbrew pozorom trudna do zdobycia. Z tego powodu niezwykle ważne zadanie spoczywa na barkach współczesnych nauczycieli i bibliotekarzy, którzy powinni nauczyć społeczeństwo (szczególnie młodych ludzi) kultury informacyjnej, w tym dbałości o jakość informacji. Jak niesie to ze sobą problemy i jak znaleźć ich rozwiązanie to zagadnienia, które były rozpatrywane na konferencji pod hasłem „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”. Konferencja ta miała również na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej budowania współczesnej antropoinfosfery ze zwróceniem uwagi na ograniczenie niepokojących zjawisk takich jak: nadmierna ilość oraz niska jakość informacji, cyberprzemoc, choroby informacyjne, przymus bycia "on-line" czy wykluczenie cyfrowe (szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych).

Ekologia informacji to nowa, dopiero powstająca dziedzina wiedzy, która ukazuje różnorodne zagrożenia społeczne związane z informacją, takie jak nierównomierny dostęp do informacji, atomizacja społeczeństwa, stres informacyjny, napływ informacji nieprawdziwej, niekompletnej o małej wartości, zagrożenia zdrowotne (uzależnienia od technologii, przymus "bycia w sieci", cyberprzemoc). Niezwykle ważne jest zatem uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu roli informacji w czasie, kiedy mamy do czynienia z zanieczyszczaniem infosfery informacjami nieistotnymi, nieprawdziwymi, pseudoinformacjami (informowanie rozwlekłe, ogólnikowe, niejasne); dezinformacją (zmyślanie, zatajanie, przekręcanie) czy parainformacjami (nietrafne domniemywania).
W konferencji licznie wzięli udział bibliotekarze, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane powyższą problematyką.
Zdjęcia z konferencji
Prezentacje i referaty z konferencji