Biblioteka Uczelniana

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji w e-społeczeństwie", 21 listopada 2014 r., Słupsk

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku zorganizowały po raz trzeci Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji pod hasłem „Ekologia informacji w e-społeczeństwie", która odbyła się 21 listopada (piątek) 2014 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 64.

W chwili obecnej informacja stanowi szczególne dobro niematerialne, dlatego konferencja „Ekologia informacji w e-społeczeństwie” miała na celu podkreślenie wartości informacji relewantnej i pertynentnej (dostosowanej do oczekiwań użytkownika), w czasie gdy zagraża nam zjawisko tsunami informacyjnego. Jej zadaniem również było ukazanie zjawisk związanych z ekologią informacji zachodzących na poziomie lokalnym w procesie tworzenia e-społeczeństwa.

Mam nadzieję, że konferencja przekazała praktyczną wiedzę dotyczącą kształtowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy bez wykluczenia cyfrowego jego członków (szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych) a. zdobytą wiedzę uczestnicy konferencji będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły czy biblioteki.

Ekologia informacji to nowa, dopiero powstająca dziedzina wiedzy, która ukazuje różnorodne zagrożenia społeczne związane z informacją, takie jak nierównomierny dostęp do informacji, atomizacja społeczeństwa, stres informacyjny, napływ informacji nieprawdziwej, niekompletnej o małej wartości, zagrożenia zdrowotne (uzależnienia od technologii, przymus "bycia w sieci", cyberprzemoc). Niezwykle ważne jest zatem uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu roli informacji w czasie, kiedy mamy do czynienia z zanieczyszczaniem infosfery informacjami nieistotnymi, nieprawdziwymi, pseudoinformacjami (informowanie rozwlekłe, ogólnikowe, niejasne); dezinformacją (zmyślanie, zatajanie, przekręcanie) czy parainformacjami (nietrafne domniemywania).

Zdjęcia z konferencji "Ekologia informacji w e-społeczeństwie"
Wystąpienia uczestników konferencji "Ekologia informacji w e-społeczeństwie"