Biblioteka Uczelniana

Regulamin korzystania z Bibliotecznej Sieci Bezprzewodowej BU AP w Słupsku

Regulamin korzystania z Bibliotecznej Sieci Bezprzewodowej BU AP w Słupsku

 1. Biblioteczna Sieć Bezprzewodowa należy do Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 2. Warunkiem podłączenia się do sieci bezprzewodowej w Bibliotece jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika  z infrastrukturą sieci, jak również nie udziela wsparcia w zakresie zakupu i konfiguracji sprzętu niezbędnego do korzystania z niej.
 3. Korzystanie z Bibliotecznej Sieci Bezprzewodowej BU AP w Słupsku jest bezpłatne i nie posiada charakteru komercyjnego.
 4. Ruch w sieci jest monitorowany i archiwizowany w sposób ciągły.
 5. Ze względu na ochronę zbiorów komputery przenośne do Czytelni można wnosić wyłącznie bez pokrowców lub w przezroczystych opakowaniach.
 6. W czasie korzystania z Bibliotecznej Sieci Bezprzewodowej BU AP w Słupsku użytkownikom w szczególności zabrania się:
  • - korzystania z sieci w celach niezgodnych z prawem,
  • - pobierania i udostępniania materiałów:
  • - chronionych prawem autorskim (filmy, muzyka, oprogramowanie itp.),
   - pornograficznych
   - innych naruszających prawo, czyjekolwiek dobra osobiste lub dobre obyczaje,
  • - wykorzystywania dostępu do sieci w celu masowego rozsyłania niepożądanych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym lub wirusów komputerowych i  innych plików, które mogą uszkodzić komputery pozostałych użytkowników,
  • - prób uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownicy nie mają  uprawnień,
  • - prób ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy sieciach bezprzewodowych (np. zmiana numeru IP, stosowanie tuneli itp.),
  • - korzystania z programów P2P,
  • - dalszego udostępniania sygnału przez stosowanie repeaterów, routerów itp.,
  • - uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do sieci bezprzewodowej.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania oprogramowania antywirusowego na swoim komputerze oraz zabezpieczenia go przed niepowołanym dostępem z zewnątrz.
 8. W przypadku podjęcia działań zabronionych w niniejszym Regulaminie lub takich, które można uznać za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci użytkownik może zostać odłączony od Sieci. W przypadku złamania prawa przez użytkownika Biblioteka ma prawo powiadomić o tym odpowiednie organy i przekazać im dane tego użytkownika.
 9. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.

 

Słupsk, dnia  02.11.2010 r.