Biblioteka Uczelniana

Zbiory

Zbiory Biblioteki Uczelnianej liczą ok. 400 tys. jednostek inwentarzowych, w tym:
- ok. 350 tys. wydawnictw zwartych (książek),
- ok. 50 tys. jednostek inwentarzowych czasopism (3 tys. tytułów czasopism, ok. 500 w prenumeracie bieżącej)
- ok. 17 tys. zbiorów specjalnych

PROFIL GROMADZONYCH ZBIORÓW:

nauki humanistyczne: literatura piękna polska i obca, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza, bezpieczeństwo narodowe;
nauki społeczne: psychologia, pedagogika, filozofia;
nauki matematyczno-przyrodnicze: biologia, nauki o Ziemi;
nauki o zdrowiu: pielęgniarstwo, ratownictwo. 

Biblioteka umożliwia również dostęp do pełnotekstowych, abstraktowych i bibliograficznych baz danych:
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa wolny dostęp
EBSCO dostęp w Oddziale Informacji Naukowej (pok. nr 7) w Bibliotece Uczelnianej
Elsevier dostęp w sieci uczelnianej
Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny - wolny dostęp
Ibuk dostęp w sieci uczelnianej oraz spoza sieci - unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Oddziale Informacji Naukowej
MathSciNet dostęp w sieci uczelnianej
Nature dostęp w sieci uczelnianej
Science dostęp w sieci uczelnianej
SCOPUS dostęp w sieci uczelnianej
Springer dostęp w sieci uczelnianej
Web of Knowledge dostęp w sieci uczelnianej
Wiley-Blackwell dostęp w sieci uczelnianej