Inspektor ds. BHP i PPOŻ.

ul. Arciszewkiego 22a
76-200 Słupsk
DS3 p. 24

Andrzej Paprocki

tel. (059) 84 05 431, w. 431
e-mail: bhp@apsl.edu.pl


FORMULARZE DOTYCZĄCE ZASAD BHP i PPOŻ.

ODZIEŻ, PRANIE:
 1. Lista pranie
 2. Protokół zużycia
OKULARY:
 1. Instrukcja - komputer i drukarka
 2. Okulary do komputera
 3. Zał. nr 1-Oświadcz. pracownicze.doc
RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE
 1. Instrukcja bhp przy ręcznych pracach transportowych
STUDENT:
 1. INFORMACJA - świadka w związku ze studenckim zdarzeniem wypadkowym z dnia
 2. Karta wypadku
 3. Oświadczenie
 4. Wniosek do ZUS
 5. Zawiadomienie o studenckim zdarzeniu wypadkowym
SZKOLENIA:
 1. Czestotliwosc i czas trwania szkolenia
 2. Wykaz szkoleń w zakresie BHP
 3. Program szkolenia wstępnego – Instruktaż ogólny przeznaczony dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 4. Program szkolenia wstępnego – Instruktaż ogólny przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: adm.-biurowych - wykładowców akademickich
 5. Program szkolenia wstępnego – Instruktaż stanowiskowy przeznaczony dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 6. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach adm-biurowych
 7. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach inż. - tech.
 8. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 9. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 10. BLS & AED
WYPADKI PRZY PRACY:
 1. Informacja dla poszkodowanego
 2. Informacja o wypadku
 3. Oświadczenie powypadkowe poszkodowanego
 4. Oświadczenie świadka wypadku
 5. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
 6. Wyjaśnienie świadka/poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia
WYPADKI W DRODZE DO I Z PRACY:
 1. Karta wypadku w drodze
 2. Wyjaśnienie
 3. Zgłoszenie wypadku w drodze: do pracy/z pracy
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO:
 1. Ocena Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w IBiOŚ AP, narażonych na działanie szkodliwych środków chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych
 2. Ocena Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych, narażonych na działanie szkodliwych środków chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych
 3. Ocena Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w INoZ AP, narażonych na działanie szkodliwych środków chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych
 4. Zasady bezpiecznej pracy - Praca w Laboratorium Sedymentologicznym Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych
 5. Ocena zagrożeń w Pracowni Histo-Chemicznej
 6. Ocena warunków pracy na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych
 7. Oświadczenie

  1. Instytut Fizyki
  2. BHP w I Pracowni Fizycznej
  3. BHP w II Pracowni Fizycznej
  4. BHP w Pracowni Specjalistycznej
  5. Ocena Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w Instytucie Fizyki AP, narażonych na działanie szkodliwych środków chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych