Biuro Gospodarowania Majątkiem

Kierownik:
Krzysztof Hubisz
Tel.: (59) 84 05 300
E-mail: krzys@apsl.edu.pl

Zaopatrzenie, awarie, prace remontowe:
Krzysztof Zakrzewski
Tel.: (59) 84 05 318
Tel. kom.: 607 066 239
E-mail: kzakrzewski@apsl.edu.pl

Kierowca, transport, poczta:
Edward Koryzna
Tel. kom.: 605 231 033

Administracja w zakresie inwentaryzacji:
Zenona Życińska
Tel.: (59) 84 00 235
E-mail: bmu@apsl.edu.pl

Administracja w zakresie inwentaryzacji:
Krystyna Piłczyńska
Tel.: (59) 84 05 235
E-mail: bmu@apsl.edu.pl

Formularze dotyczące ewidencji majątku Uczelni:

  1. Przyjęcie na stan OT wzór - OT - przyjęcie na stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
  2. Likwidacja LT - wzór - LT - likwidacja składnika majątku Uczelni: środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych (wyposażenia).
  3. Zmiana Miejsca MT - wzór - MT - zmiana miejsca użytkowania składnika majątku Uczelni: środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych (wyposażenia).
  4. Wykaz i numeracja pól spisowych - Wykaz i numeracja pól spisowych Uczelni wg przyjętych zasad rachunkowości APS.
  5. Wykaz i numeracja pola spisowego administracja - Wykaz i numeracja podpól spisowych w administracji.
  6. Schemat organizacyjny AP - Bieżący schemat organizacyjny AP z informacją numeryczną pól spisowych poszczególnych JO.