1. Regulacje prawne- fundusze zewnętrzne


2. Woj. Pomorskie w UE 2014-2020

Rozwiń wszystkie
 

Sześć Regionalnych Programów Strategicznych 2014-2020
rozwiń
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020
rozwiń
 
Prezentacja RPO WP 2014-2020
rozwiń
 
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
rozwiń
 

3. Międzynarodowe programy operacyjne


4. Krajowe Programy Operacyjne 2014-2020


↑ ↑

Kontakt

Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22A,
(budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego)
76-200 Słupsk
Kierownik- pokój 10
Biuro - pokój 31

Kierownik:
Tel.: 59 84 05 387 wew. 387
E-mail: barbara.podruczna-mocarska@apsl.edu.pl
Biuro:
Tel. / fax: 59 84 00 513 wew. 232
E-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl