O Biurze / Kontakt


Kontakt:
Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22A,
(budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego)
76-200 Słupsk
Kierownik- pokój 10
Biuro - pokój 31

Kierownik:
Tel.: 59 84 05 387 wew. 387
E-mail: barbara.podruczna-mocarska@apsl.edu.pl
Biuro:
Tel. / fax: 59 84 00 513 wew. 232
E-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl
O Biurze Funduszy Zewnętrznych:
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych:
- mgr Barbara Podruczna-Mocarska - Kierownik Biura
- mgr Anna Deryło - specjalista - zastępca Kierownika Biura
- mgr Magdalena Blazer - specjalista [planowana nieobecność do kwietnia 2016r.]
- mgr Emilia Simonowicz - specjalista
- mgr Aleksander Dańczak- specjalista [planowana nieobecność w okresie 15.12.2015 - 30.01.2016]
- mgr Aleksandra Surma - specjalista

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych bezpośrednio podlega Rektorowi Akademii Pomorskiej w Słupsku
 

Kontakt

Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22A,
(budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego)
76-200 Słupsk
Kierownik- pokój 10
Biuro - pokój 31

Kierownik:
Tel.: 59 84 05 387 wew. 387
E-mail: barbara.podruczna-mocarska@apsl.edu.pl
Biuro:
Tel. / fax: 59 84 00 513 wew. 232
E-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl