Biuro ds. Nauki

Ogłoszenia

Rozwiń wszystkie
 
Informacje w sprawie Ankiety jednostki - 2011.07.08
rozwiń
 
InnoDoktorant III edycja - 2010.10.05
rozwiń
 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA KONKURS STYPENDIALNY DLA DOKTORANTÓW REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU "InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, III edycja"

Początek naboru wniosków: 04 października 2010 r.

Czytaj więcej

Więcej na stronie: http://www.innodoktorant.pl/

Nagroda Rektora za działalność naukową i artystyczną - 2009.11.25
rozwiń
 

Informacje dotyczące procedury składania wniosków
Zasady i warunki przyznawania stypendium określa Zarządzenie nr Rl0210/116/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zasad i warunków przyznawania nagrody motywacyjnej za osiągnięcia naukowe i artystyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora AP za aktywność naukową i artystyczną należy składać do 15 stycznia 2013 roku w Biurze ds. Nauki (p. 421, ul. Bohaterów Westerplatte 64)
Dorobek naukowy i artystyczny dotyczy lat 2009-2012

Formularze
- Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni - nr 1
- Adiunkci - nr 2
- Samodzielni pracownicy kierunków artystycznych - nr 3
- Adiunkci (kierunki artystyczne) - nr 4

PRZYPOMNIENIE - 2009.01.12
rozwiń
 
Przypominamy o terminie składania raportów z wykonanej w AP pracy naukowej w ramach badań własnych za rok 2008 - do 31 stycznia.
InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, II edycja - 2008.12.22
rozwiń
 

Pragniemy poinformować, iż Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego rozpoczął realizację projektu „InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, II edycja”. Stypendia przyznawane są i przekazywane doktorantom z otwartymi przewodami doktorskim na uczelniach mających siedzibę na terenie województwa Pomorskiego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Preferowane dziedziny nauki:

 1. matematyka, fizyka, chemia, biologia i inne nauki przyrodnicze
 2. technologie informacyjne, telekomunikacja, elektronika, informatyka
 3. biotechnologia
 4. chemia leków
 5. technologie przetwórstwa żywności
 6. materiały funkcjonalne, nowe mataeriały, "nanotechnologie"
 7. ekotechnologia, nowe źródła energii
 8. elektrotechnika, automatyka i robotyka
 9. budowa maszyn, pojazdów i statków
 10. nowoczesna materiały i technologie budowlane
 11. ochrona środowiska w zakresie strefy nadbałtyckiej
 12. dyscypliny ekonomiczne i prawne związane z ochroną własności przemysłowej, transferu innowacji oraz komercjalizacji nowych technologii i produktów.

Warunkiem koniecznym jest  złożenie wniosku  wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 6 listopada 2009 roku do godziny 15.45 do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która mieści się przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 w Gdańsku z dopiskiem na kopercie „InnoDoktorant”.

Dokumenty do pobrania