Biuro ds. Nauki

Rektorskie Granty Habilitacyjne (informacja dla Adiunktów)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora R/0210/12/10 informujemy, iż wnioski o przyznanie Rektorskich Grantów Habilitacyjnych na rok 2013 można składać w Biurze ds. Nauki, (ul. Bohaterów Westerplatte 64, p. 420, u pani mgr Renaty Rudzieckiej, tel. (59) 84 05 938) do końca lutego 2013 roku.

Przypominamy jednocześnie o konieczności przesłania wersji elektronicznej wniosku na adres rudziecka@apsl.edu.pl.

- Zarządzenie nr R/0210/12/10 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania Rektorskich Grantów Habilitacyjnych.
- Zał. nr 1 - Regulamin przyznawania Rektorskich Grantów Habilitacyjnych
- Zał. nr 2 - Formularz wniosku
- Zał. nr 3 - Formularz sprawozdania