Biuro ds. Nauki

Nagroda Rektora za działalność naukową i artystyczną

Informacje dotyczące procedury składania wniosków
Zasady i warunki przyznawania stypendium określa Zarządzenie nr Rl0210/116/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zasad i warunków przyznawania nagrody motywacyjnej za osiągnięcia naukowe i artystyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora AP za aktywność naukową i artystyczną należy składać do 15 stycznia 2013 roku w Biurze ds. Nauki (p. 421, ul. Bohaterów Westerplatte 64)
Dorobek naukowy i artystyczny dotyczy lat 2009-2012

Formularze
- Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni - nr 1
- Adiunkci - nr 2
- Samodzielni pracownicy kierunków artystycznych - nr 3
- Adiunkci (kierunki artystyczne) - nr 4