Biuro ds. Nauki

Urlop naukowy

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 88 pkt 2 i 6 Statutu Akademii Pomorskiej z dnia 26 października 2011 r. (Uchwała nr R/0004/42/11):

Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, w wymiarze do roku.

Urlop może być udzielony wówczas, gdy umożliwi przyspieszenie prac badawczych lub artystycznych albo odbycie stażu naukowego.

Wykaz dokumentów do urlopu na cele naukowe:
1. Podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez kierownika jednostki zatrudniającej (dyrektora instytutu/kierownika katedry) oraz radę wydziału.
2. Podanie musi zawierać cel urlopu.
3. Po zakończeniu urlopu pracownik jest zobowiązany do złożenia Prorektorowi ds. Nauki sprawozdania z efektów udzielonego urlopu.