Biuro ds. Nauki

Urlop doktorski

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 88 pkt 3 i 6 Statutu Akademii Pomorskiej z dnia 26 października 2011 r. (Uchwała nr R/0004/42/11):

Urlop doktorski, w wymiarze do 3 miesięcy, może być udzielony nauczycielowi akademickiemu, który ma otwarty przewód doktorski.

Wykaz dokumentów do urlopu doktorskiego:
1. Podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez promotora rozprawy doktorskiej, kierownika zatrudniającej jednostki (dyrektora instytutu/kierownika katedry) i radę wydziału.
2. Zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego  
3. Informacja jednostki zatrudniającej o sposobie zrealizowania zadań dydaktycznych przewidzianych w czasie planowanego urlopu