Biuro ds. Nauki

Delegacje Krajowe

Biuro ds. Nauki rejestruje delegacje krajowe na wyjazd służbowy finansowane ze środków przeznaczonych na naukę (badania statutowe, granty badawcze, rektorskie granty habilitacyjne, granty wydziałowe dla młodych naukowców). Jednocześnie Biuro ds. Nauki informuje, że w celu rejestracji delegacji należy zgłosić się przed wyjazdem służbowym.

Kierownicy zadań badawczych (dysponenci środków przyznanych na badania statutowe), którzy otrzymali Polecenia wykonania zadania badawczego, powinni składać podpis na wszystkich dokumentach finansowych (fakturach, zamówieniach publicznych, itp.). Istotne jest, aby podpisy dysponentów znajdowały się w szczególności na drukach delegacji obok pieczątki i podpisu dyrektora danej jednostki naukowo-dydaktycznej.

Biuro ds. Nauki informuje, że na rachunkach księgowych i delegacjach powinien znajdować się zawsze numer zadania badawczego a także informacja, do jakiej wysokości delegowany pracownik może wykorzystać środki przyznane na delegację realizując określone zadanie badawcze

  • Polecenie wyjazdu służbowego (wydruk dwustronny) - [zobacz]
  • Wzór Umowy o używanie samochodu prywatnego w celach służbowych – [zobacz]
  • Oświadczenie (do rozliczenia delegacji) - [zobacz]
  • Zarządzenie Rektora nr R.021.67.15 - [zobacz]
  • Zasady delegowania i rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników, osób niebędących pracownikami AP, w tym studentów i doktorantów - [zobacz]
  • Komunikat Kwestora nr 02/2015 - [zobacz]