Biuro ds. Nauki

Punktacja monografii naukowych

Aktualna punktacja monografii naukowych dla poszczególnych grup nauki zawarta jest w Kartach kompleksowej oceny jednostki naukowej będących załącznikami do Rozporządzenia MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym