Biuro ds. Nauki

Aparatura naukowa

Specjalista ds. aparatury naukowej:
mgr Piotr Baran
tel. (059) 84 05 939
mail: piotr.baran@apsl.edu.pl

Wnioski o finansowanie w 2015 roku inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym.

W związku z uruchomieniem kreatora wniosków inwestycyjnych w systemie OSF (przejdź do kreatora), uprzejmie prosimy o składanie wniosków o przyznanie dotacji w 2015 roku w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2014 r. w wersji elektronicznej, oraz przesłanie 2 egzemplarzy wydruku z systemu OSF do Biura ds. Nauki w celu zarejestrowania wniosku. Biuro ds. Nauki ma obowiązek przesłania wniosków zawierających podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Akademii Pomorskiej w Słupsku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (zobacz treść rozporządzenia [.pdf])