Biuro ds. Nauki

Badania naukowe

Kierownik – mgr Renata Rudziecka
tel. (059) 84 05 427
e-mail: rudziecka@apsl.edu.pl

1. przygotowanie wytycznych dla jednostek organizacyjnych Uczelni w sprawie sporządzania wniosków o finansowanie prac badawczych oraz sprawdzanie ich poprawności formalnej
2. przygotowywanie zbiorczych wniosków o dofinansowanie:
- działalności statutowej
- badań własnych
- działalności wspomagającej badania (DWB)
3. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z działalności badawczej dla MENiS, MNiI oraz GUS

4. prowadzenie ewidencji projektów realizowanych w ramach działalności statutowej jednostek, badań własnych oraz projektów badawczych KBN własnych, promotorskich i zamawianych

5. prowadzenie ewidencji zbiorczej wydatków

6. rozliczanie wykorzystania środków przyznanych w ramach prowadzenia badań oraz nadzorowanie prawidłowości ich wykorzystania

7. sporządzanie umów zawieranych podczas realizacji prac badawczych oraz ich ewidencja

8. obsługa administracyjna posiedzeń senackiej komisji ds. badań, rozwoju kadr naukowych i współpracy z zagranicą

9. koordynacja prac związanych z przygotowaniem przez poszczególne jednostki Uczelni „ANKIETY JEDNOSTKI”