Biuro ds. Kształcenia i Studentów

ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
Przerwa od godz. 9:00 - 9:15

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów:
dr hab.prof.nadzw. Joanna Bernagiewicz 
pok. 321A
tel.: (59) 84 05 940
e-mail: joanna.rektor@apsl.edu.pl
(dyżury dla studentów AP - on-line w każdy wtorek, godz. 10:00-11:00; Pani Prorektor będzie także odpisywać w innych, możliwych terminach; odpowiedzi tylko na maile studentów, którzy podali nazwisko i kierunek studiów)

Kierownik Biura:
mgr Grażyna Filiczkowska
pok. 321
tel.: (59) 84 05 940
fax: (59) 84 05 942
e-mail: filiczkowska@apsl.edu.pl


    Dokumenty
  1. Zakres czynności nauczyciela
  2. Regulamin funkcjonowania Elektronicznego Systemu Rezerwacji Sal w Akademii Pomorskiej w Słupsku
  3. Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów 

 

 UBEZPIECZENIA STUDENCKIE DO 30 LISTOPADA  ul. Westerplatte 64 p. 321

 


 

WNIOSKI STYPENDIALNE NA SEMESTR LETNI 2015/2016

Termin składania wniosków stypendialnych na okres letni 2015/16 został wyznaczony na: od 01.02.2016r. do 20.02.2016r. Termin dotyczy wszystkich stypendiów:
-   stypendium rektora dla najlepszych studentów/stypendium dla najlepszych doktorantów,
-   stypendium socjalne,
-   stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
-   stypendium specjalne (dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Termin jest ostateczny!!!

Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane!!!

Przyjmowanie wniosków w Biurze ds. Kształcenia i Studentów od wtorku do piątku w godzinach 10.00-14.00

Wnioski będą przyjmowane również w soboty 13 i 20.02.2016r. w godzinach 9.00-13.00.

Stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Studenci/ Doktoranci, którzy będą ubiegać się po raz pierwszy w roku akademickim2015/16 o stypendium: socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości składają załącznik nr 1 oraz niezbędne dokumenty do prawidłowego rozpatrzenia wniosku. (UWAGA!!! Oświadczenie w postaci załącznika nr 6 o dochodach nieopodatkowanych wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie.)

Studenci/ Doktoranci, którzy będą ubiegać się po raz kolejny w roku akademickim 2015/16 o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, a ich sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie składają tylko załącznik nr 1a.

Studenci/ Doktoranci, którzy będą ubiegać się po raz kolejny w roku akademickim 2015/16 o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, a ich sytuacja materialnaw rodzinie uległa zmianie składają załącznik nr 1a oraz niezbędne dokumenty do prawidłowego rozpatrzenia wniosku ( niezbędne jest udokumentowanie każdej sytuacji, która ma wpływ na sytuację materialną rodziny studenta/doktoranta).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Studenci/ Doktoranci, którzy będą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają załącznik 1a. Jeżeli wniosek o stypendium będzie składany po raz pierwszy niezbędne jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów doktorantów składają załącznik nr 2a

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Doktoranci którzy będą ubiegać się o stypendium dla najlepszych doktorantów składają załącznik nr 3a

Rekrutacja:
mgr Maja Możańska
maja.mozanska@apsl.edu.pl
pok. 320
tel./fax: (59) 84 05 950

Dydaktyka, praktyki:
mgr Adriana Garbowska
a.garbowska@apsl.edu.pl
pok. 321
tel.: (59) 84 05 940
mgr Joanna Kubić-Sołtysiak
soltysiak@apsl.edu.pl
pok. 320
tel.: (59) 84 05 943

Pomoc materialna
(Poniedziałek wyłączony z obsługi studentów)
 
Przyjmowanie interesantów
wtorek - piątek: 10:00 - 14:00 
pok. 320 
tel.: (59) 84 05 944
mgr Izabela Luhm
luhm@apsl.edu.pl
mgr Katarzyna Porucka
k.porucka@apsl.edu.pl
mgr Irakli Osuch
irakli.osuch@apsl.edu.pl         


 


Aktualności dla studentów

2016.03.15|Nabór Studentów do Programu... »
2016.02.01|Kurs języka ukraińskiego (p... »
2016.01.27|Studenci-Mentorzy poszukiwani... »
2016.01.15|Ubezpieczenia NNW i OC dla st... »
2015.12.14|Odbiór nowych decyzji dotycz... »
2015.11.20|KONKURS TŁUMACZEŃ TECHNICZN... »