Archiwum Akademii Pomorskiej

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 05 368, 59 84 05 370

Kierownik:
mgr Eugenia Rybak
DS-4, pokój 19
tel.: 59 84 05 368
e-mail: eugenia.rybak@apsl.edu.pl

Pracownicy:
mgr Halina Stopa
Adam Głogowski
DS-4, pokój 16-17
tel.: 59 84 05 370
e-mail: archiwum@apsl.edu.pl

Zadania Archiwum:
Podstawowym zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej.

  1. Działalność archiwalna to: kształtowanie zasobu, przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji, prowadzenie ewidencji, brakowanie i udostępnianie materiałów wytworzonych w Uczelni.
  2. Działalność informacyjna to: popularyzacja wiedzy o zasobie Archiwum oraz zbieranie, gromadzenie i udzielanie informacji o źródłach do dziejów Uczelni, jej pracowników i absolwentów.


Inne zadania wykonywane przez Archiwum:

  1. Sporządzanie kwerend, zaświadczeń o czasokresie studiów (m.inn. do celów emerytalnych), innych dokumentów dotyczących odbytych studiów (np. Kart Przebiegu Studiów absolwentom sprzed 2005 roku czy średniej ocen).


Archiwum AP wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej, pełniąc funkcje archiwum zakładowego. Współpracuje z Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku i archiwami szkół wyższych i instytucji naukowych oraz Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.