Aktualności studenckie

Nabór Studentów do Programu Erasmus +

Biuro ds. Karier i Współpracy z Gospodarką uprzejmie informuje, że z dniem 15 marca 2016 rozpoczął się nabór studentów do Programu Erasmus+. Niezbędne dokumenty należy złożyć do 31 kwietnia br. w Biurze ds. Karier i Współpracy z Gospodarką (pok. nr 325 przy ul. Westerplatte 64). 

 Dokumenty obowiązkowe:

  • wniosek wyjazdowy (do pobrania na stronie: http://erasmus.apsl.edu.pl/pl/erasmus/dla-studentow/formularze )
  • zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki ( Studenci I-roku składają zaśw. za 1 semestr),
  • certyfikat/dyplom/zaświadczenie znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (Nie dotyczy studentów kierunków filologii obcych). W przypadku braku takiego dokumentu brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu lub oceny z ostatniego roku nauki jez. obcego.

Dokumenty dodatkowe:

  • zaświadczenie o działaniach na rzecz Uczelni (np. członkostwo w kole naukowym),
  • zaświadczenie o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego.

 

Lista państw do których można wyjechać jest dostępna  na stronie http://erasmus.apsl.edu.pl/pl/erasmus/uczelnie-partnerskie

Serdecznie zapraszamy!

programy.eu@apsl.edu.pl
tel. 59 8405 936


« powrót