Aktualności studenckie

Odbiór nowych decyzji dotyczących zmian kwot przyznanego stypendium

Wszyscy studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, proszeni są o odbiór nowych decyzji dotyczących zmian kwot przyznanego stypendium.
Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 pok. 320

« powrót