Aktualności

II Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Państwa

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku organizuje II Olimpiadę  Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, kształtowanie poczucia gotowości do wypełniania powinności patriotyczno – obronnych w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, jak również kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożeń.

Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawuje Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Minister Obrony Narodowej oraz Minister Edukacji Narodowej. Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także z innych województw w przypadku wyrażenia woli uczestnictwa i zgody na udział w półfinałach i finałach zgodnie harmonogramem przedstawionym przez organizatora.

Dla laureatów Olimpiady organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, w tym: puchary, nagrody rzeczowe oraz indeksy na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w AP.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. równocześnie w trzech ww. szkołach wyższych odbył się Półfinał, do którego w tym roku w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku przystąpili uczniowie nie tylko ze słupskich szkół ponadgimnazjalnych, ale również z Bytowa, Chojnic, Lęborka i Kalisza Pomorskiego 

Ostatni etap Olimpiady – Finał  odbędzie się  6 czerwca br. w Słupsku, a udział w nim wezmą finaliści wyłonieni we wszystkich trzech ośrodkach akademickich.

Wyniki półfinałowych zmagań w Akademii Pomorskiej w Słupsku przedstawiają się następująco:
1 miejsce zajęli uczniowie z Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku  
2 miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku
3 miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnicach
4 miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim  

Fotorelacja 


« powrót