Aktualności

Materiały ze spotkania ERRIN Smart Specialisation Working Group

 

BKWG przedstawia materiały zaprezentowane podczas ostatniego spotkania ERRIN Smart Specialisation Working Group:

·         S3 IMPLEMENTATION HANDBOOK (TOOLBOX) - w załączeniu prezentacja ERRIN

W 2016 roku zostanie przygotowany nowy przewodnik pn. S3 IMPLEMENTATION HANDBOOK, obejmujący m.in. zagadnienia: procesu przedsiębiorczego odkrywania, kryteriów wyboru projektów, monitoringu i ewaluacji, współpracy ponadnarodowej, pomocy publicznej, audytu. Więcej informacji: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-guide

Komisja Europejska zaprasza do szerokiej debaty nt. wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji podczas organizowanej w dniach 1-2 czerwca w Brukseli konferencji SMART REGIONS. Zainteresowani mogą także zgłaszać do 30 kwietnia br. chęć udziału w wystawie towarzyszącej konferencji (formularz on-line https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/smart-regions-app-form)

·         S3E PLATFORM - w załączeniu prezentacja DG REGIO

S3 Platform on Energy jest inicjatywą Komisji Europejskiej (DG REGION, DG ENER) oraz Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). Powstała, by ułatwiać współpracę zainteresowanych regionów i państw członkowskich w zakresie: analizy aktualnych priorytetów i polityk energetycznych, określenia dobrych praktyk w ramach współpracy transgranicznej i ponadnarodowej. Więcej informacji: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy

ENERGY TRANSITION jest jednym z tematów sesji THEMATIC SMART SPECIALISATION PLATFORMS, planowanej w trakcie czerwcowej SMART REGIONS Conference w Brukseli.

Najbliższe wydarzenia tematyczne są następujące:

·         12 maja 2016 roku - Smart Specialisation and Regional Innovation: Lessons for policy and practice (Bruksela)

Program & Rejestracja / Więcej informacji na stronie organizatora

·         1-2 czerwca 2016 roku - Smart Regions Conference and Exhibition (Bruksela)

Program & Rejestracja / Więcej informacji na stronie organizatora

·         8-10 czerwca 2016 roku - Week of Innovative Regions in Europe 2016 (Eindhoven)

Program & Rejestracja / Więcej informacji na stronie organizatora

·         28-30 września 2016 roku - 1st Smarter Conference on Smart Specialisation and Territorial Development (Sevilla)

Więcej informacji jest dostępnych na stronie organizatora

 


« powrót