Osiedle akademickie


Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią połączeń stacjonarnych rezerwację noclegów proszę zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na niżej podane adresy lub telefonicznie dzwoniąc na nry telefonów komórkowych recepcji podane na stronie www.tanienoclegi.slupsk.pl


Osiedle Akademickie zaprasza studentów, pracowników i osoby spoza Uczelni do korzystania z miejsc noclegowych w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Szczegóły naszej oferty na Stronie Osiedla Akademickiego.

Na terenie Osiedla Akademickiego działają:
- Klub Studencki Kwadrans, od poniedziałku do soboty w godzinach 16:00 – 2:00,
- bufet i stołówka, od poniedziałku do soboty w godzinach 11:30 – 16:00, w trakcie roku akademickiego.

Osiedle Akademickie jest jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Strukturę organizacyjną OA, przepisy porządkowe i zasady współżycia mieszkańców Domów Studenta nr 1, nr 3 i nr 4 określają:
- Regulamin organizacyjny Osiedla Akademickiego AP w Słupsku
- Regulamin porządkowy mieszkańca Domu Studenckiego AP w Słupsku
- Regulamin korzystania z sieci komputerowej w DS. AP w Słupsku
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentami.

Studenci zamierzający ubiegać się o miejsce w Domu Studenta na kolejny rok, mogą składać „Wnioski o przydział miejsca w Domu Studenta” od czerwcu. Osoby przyjęte na I rok studiów, zainteresowane zamieszkaniem w Domu Studenta, ww. wnioski składają po przyjęciu na studia.

Wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta, (pobrany ze strony) można składać:

  • osobiście - w administracji Domu Studenta nr 1, nr 3, nr 4 lub w administracji Osiedla Akademickiego, Dom Studenta nr 3, pokój nr 2,
  • pocztą elektroniczną na adres: mailto:osiedle@apsl.edu.pl
  • pocztą tradycyjną, na adres: Akademia Pomorska W Słupsku, Osiedle Akademickie, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk.

Kierownik Osiedla Akademickiego poinformuje zainteresowanych studentów o przyznanych miejscach w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku na w formie listy przydziału miejsc w Domu Studenta AP.

Studencka miesięczna opłata za 1 miejsce w pokoju wynosi odpowiednio:
- 1 os. - 500 zł
- 2 os. - 360 zł
- 3 os. - 290 zł
- 4 os. - 250 zł 

Osiedle Akademickie w miarę wolnych miejsc oferuje, na zasadach komercyjnych, możliwość wynajęcia pokoju w Domach Studenta. Oferta na stronie Osiedla Akademickiego   

Klub studencki KWADRANS - zobacz zdjęcia 

Ul. Arciszewskiego 22 A
76-200 Słupsk
Tel. (59) 84 05 367
fax. (59) 84 05 367
e-mail:
osiedle@apsl.edu.pl

KIEROWNIK OSIEDLA AKADEMICKIEGO
mgr inż. Krzysztof Asztemborski – Dom Studenta nr 3 pok. 2
tel. (59) 84 05 438
fax. (59) 84 05 367
e-mail: osiedle@apsl.edu.pl

DOM STUDENTA NR 1
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI DS. 1
Mariola Makos
tel. (59) 84 05 384
e-mail: ds1@apsl.edu.pl
Portiernia
tel. (59) 84 05 310

DOM STUDENTA NR 3
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI DS. 3
mgr Marlena Żyła
tel. (59) 84 05 367
e-mail: ds3@apsl.edu.pl
Portiernia
tel. (59) 84 05 366

DOM STUDENTA NR 4
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI DS4
mgr Magdalena Falkowska
tel. (59) 84 05 377
e-mail: ds-4@apsl.edu.pl
Portiernia
tel. (59) 84 05 369

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Zbigniew Bronk – Dom Studenta nr 3 pok. nr 2
tel. (59) 84 05 367
e-mail: zbronk@apsl.edu.pl